Paramaribo (District)


Algemeen
District Paramaribo bestaat uit de stad Paramaribo en het gebied ten noorden van de stad. Het ligt tussen het district Wanica in het westen en district Commewijne in het oosten. De stad is ondertussen al ver buiten de districtsgrenzen gegroeid. Het is het kleinste district van Suriname, maar met de meeste bewoners (Census 2012: 240.924). Grofweg de helft van alle inwoners van Suriname wonen in dit district.

Geschiedenis
Wanneer de eerste bewoning van het gebied begon is niet te achterhalen. De naam Paramaribo is mogelijk een verbastering van de naam van een Indianendorp dat daar ooit lag: Parmirbo (ook wel Parmurbo of Parmarbo). In de 17e eeuw kwamen verschillende groepen kolonisten het gebied bewonen, Hollanders en Fransen. In 1667 kreeg de stad enige stadse allure doordat de Zeeuwen er Fort Zeelandia bouwden. Ze doopten de stad om in Nieuw Middelburg, maar men bleef de oude naam gebruiken. Het fort en de stad werd het belangrijkste centrum van de kolonie. De stad wordt ook wel “foto” genoemd in het sranan tongo. Als men in Suriname spreekt over de stad, dan wordt altijd Paramaribo bedoeld.
In de loop der eeuwen is de stad uitgebreid, enkele omliggende plantages zijn veranderd in woonwijken. De stad heeft vele branden gekend, zoals in 1821. Vele historische panden zijn daarmee dus verdwenen. Toch is in het centrum van de stad nog veel historie te vinden tot op de dag van vandaag.

Bestuur en Bevolking
Het district Paramaribo is bestuurlijk verdeeld in twaalf ressorten: Beekhuizen, Blauwgrond, Centrum, Flora, Latour, Livorno, Munder, Pontbuiten, Rainville, Tammenga, Weg naar Zee en Welgelegen. In De Nationale Assemblée wordt het district vertegenwoordigd door 17 parlementsleden. Van de 240.924 inwoners beschouwt 25% zich als Creools, 23% Hindostaan, 18% Gemengd, 16% Marron en 10% Javaan. De resterende 8% valt onder diverse andere bevolkingsgroepen.

Handige links
Overheid: District Paramaribo