Overheid en Politiek


De Nationale AssembléeParlement
Het eenkamerparlement van Suriname, De Nationale Assemblée (DNA) genoemd, telt 51 zetels. Elke vijf jaar bepalen de uitkomsten van een algemene, vrije en geheime verkiezing wie plaats neemt op deze zetels. Suriname is verdeeld in tien (kies)districten. Elke district is vertegenwoordigd met een bepaald aantal zetels, dunbevolkte districten hebben in verhouding meer zetels dan dichtbevolkte zoals Paramaribo. De 51 DNA zetels zijn als volgt verdeeld:

Brokopondo3Para3
Commewijne4Paramaribo17
Coronie2Saramacca3
Marowijne3Sipaliwini4
Nickerie5Wanica7

De regering
In Suriname bestaat de regering uit de president, de vicepresident en de ministers. De president en de vicepresident worden gekozen in de DNA. Dit vereist een twee derde meerderheid van de DNA-leden: 34. Als na twee stemrondes geen twee derde meerderheid is behaald, wordt de Verenigde Volksvergadering (VVV) bijeengeroepen. Alle DNA-leden, de districtsraadsleden en de ressortraadsleden nemen deel aan deze vergadering. In deze vergadering dient een gewone meerderheid behaald te worden door een kandidaat. De gekozen president stelt zijn eigen kabinet van ministers samen. De vicepresident en de ministers zijn verantwoording verschuldigd aan de president.

Politieke partijen Voor elke verkiezingen vormen de politieke partijen combinaties met meerdere partijen om zo het maximale aantal zetels te verwerven. “Het Front” en de “Megacombinatie” zijn voorbeelden uit het verleden.

Een overzicht van de politieke partijen (op alfabetische volgorde) in Suriname:

Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP)
Amazone Partij Suriname (APS)
Baasa Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP)
Broederschap in de Politiek (BP-2011)
Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD)
Democratisch Alternatief ’91 (DA’91)
Democratisch Nationaal Platform 2000 (DNP2000)
Democratie door Ontwikkeling en Eenheid (DOE)
Democratische Unie Suriname (DUS)
De Nieuwe Leeuw (DNL)
Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil (KTPI)
Nationale Democratische Partij (NDP)
Nationale Ontwikkelingspartij (NOP)
Nationale Partij Suriname (NPS)
Nationale Unie (NU)
Nieuwe Stijl-KTPI (NSK)
Nieuw Suriname (NS)
Ontwikkeling Door Eenheid (ODE)
Partij Belangenbehartiging en Ontwikkeling (PBO)
Pertjajah Luhur (PL)
Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijke kansen (PING)
Plattelands Bewoners Partij (PBP)
Politieke Vleugel van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders (PVF)
Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU)
Progressieve Politieke Partij (PPP)
Partij Pembangunan Rakjat Suriname (PPRS)
Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV)
Permanente Voorspoed Republiek Suriname (PVRS)
SEEKA
Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA)
Trefpunt 2000
Unie van Progressieve Surinamers (UPS)
Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP)

Ontbreekt een politieke partij ? Werkt een link niet meer ? Contact ons! Partijen waarvan we geen werkende website konden vinden, zijn niet gelinkt.