Richard Abbenhuis

Richard Abbenhuis (8 juli 1897 – 17 juli 1982, kerkelijke naam: frater Fulgentius) was een Nederlandse missionaris, onderwijzer, (amateur)historicus, surinamist en jeugdboekenschrijver. Hij was een groot deel van zijn leven werkzaam in in Suriname.

Misgebeden en gezangen ten dienste der schoolkinderen van Suriname (1920)
Taal: Nederlands
Aan de grenzen van Cayenne (onder de naam Toriman) (1927)
Taal: Nederlands
Een Sterke Man (1927)
Taal: Nederlands
Jan Zonder Vrees in Suriname (onder de naam W. van Ass) (1931)
Taal: Nederlands
Arowakken in Suriname (1939)
Taal: Nederlands
Historisch overzicht (1941)
Taal: Nederlands
Geografisch overzicht (1941)
Taal: Nederlands
Het Apostolisch Vicariaat (1942)
Taal: Nederlands
De Eerbiedwaardige Dienaar Gods Petrus Donders (1944)
Taal: Nederlands
De Pausen als Vredesvorst (1944)
Taal: Nederlands
Strijdvragen rond de Eerbiedwaardige Petrus Donders; een antwoord op Protestantse bezwaren (1945)
Taal: Nederlands
Verhalen en schetsen uit de Surinaamse geschiedenis (1946)
Taal: Nederlands
Harry Voss, een Surinaamse held (1950)
Taal: Nederlands