Videos

Historische videobeelden van Suriname uit 1948

Suriname 1948: Aan de oever van de rivier van het land, aan de Suriname, ligt de hoofdstad Paramaribo. Deze stad heeft ongeveer 70.000 inwoners. Dat is bijna een derde van de totale bevolking van Suriname.
Bijna alle huizen zijn van hout opgetrokken, omdat dit materiaal in overvloed aanwezig is. En zo is Paramaribo een houten stad. Paramaribo is het centrum van de Surinaamse economie.
Van hieruit leiden de draden diep het oerwoud in, tot ver in het lavagebied, bij de goudzoekers. Hier werkt men volgens verschillende methoden.
Per kubieke meter is de gemiddelde opbrengst slechts 2 gram. Dan de longtom, waarbij de goudhoudende grond gespoeld wordt over een richels liggend kwikzilver, dat de goudbestanddelen vasthoudt. En tenslotte de machinele werkwijze, die in hoofdzaak op hetzelfde neerkomt.
Maar behalve goud, dat men in geringe hoeveelheden in het oerbos vindt, treft men in Surinaamse oerwoud nog een ander erts.
Het bauxiet, dat bij Paranam en Moengo gewonnen wordt. Suriname is een ertsland met vooral enorme reserves aan bauxiet, de grondstof voor aluminium. Zodra de terreinen van hun begroeiing ontdaan zijn, kan met de bauxietwinning begonnen worden.
De erts houdende stof, die voor ongeveer de helft aluminium bevat, gaat dan naar Noord-Amerika om verder bewerkt te worden. Per jaar wordt er bijna 2 miljoen ton verscheept.
Behalve bauxiet heeft Suriname nog een ander exportartikel, hout. Dit hout, dat door marrons gekapt is, komt in rivieren naar Paramaribo om daar verscheept te worden. Een groot deel van het hout echter wordt ter plaatse bewerkt.
De markt van Paramaribo toont de bonte verscheidenheid van al die verschillende bevolkingsgroepen, die door gewilde en ongewilde immigratie hier naartoe kwamen. Er zijn ook veel Creoolse marktvrouwen met haar typische klederdrachten, de Koto Misi.
Ze dragen een hoofddoek die al naar de wijze waarop ze geplooid is, de stemming van de draagster uitdrukt. Bij feestelijke gelegenheden gaan die vrouwen in optocht naar de dansplaats en geven daar op haar wijze uitdrukking aan de vreugde die ze ondervinden.
Zo is Paramaribo het centrum van handel en verkeer. Het verkeer dat ook dankzij de KLM door de lucht met de rest van de wereld onderhouden wordt. De KLM onderhoudt echter niet alleen het luchtverkeer, maar zorgt tevens voor de luchtkartering.
De luchtkartering die de eindeloze gebieden van Suriname in kaart zal brengen om uit te maken waarheen de ontginning gericht moet worden, zodat de bodem op doeltreffende wijze geëxploiteerd welvaart zal opleveren aan het volk van Suriname.

Meer videos van Suriname View zien? Subscribe dan op onze channel: Youtube Suriname View