Suriname wordt weer voorhoedespeler in natuurbeheer


Project onze natuur op 1Start ‘Project Onze Natuur op 1’ voor revisie van natuurbeschermingswetgeving

De waarde van Suriname’s natuur wordt door menigeen erkend, echter zijn de wetten die regelen hoe
wij omgaan met de natuur verouderd. Het ‘Project Onze Natuur op 1’ heeft als doel om de bestaande
natuurbeschermingswetten te updaten met het oog op het behouden van Suriname als groenste
land ter wereld.
Suriname is het groenste land ter wereld en is lange tijd een voorbeeld voor de rest van de wereld
geweest, wanneer het ging om het ontwikkelen en uitvoeren van wetgeving ter bescherming van onze
natuur. Door omstandigheden zijn wij deze voorhoede positie door de jaren heen kwijtgeraakt.
Het gevolg is dat de huidige wetgeving momenteel niet voorziet in bijvoorbeeld de bevolking duurzaam
gebruik te laten maken van de natuur, cultureel erfgoed te beschermen, schoon drinkwatervoorraden
adequaat te waarborgen, de unieke biodiversiteit en ecosystemen te behouden, of de gevolgen van
klimaatverandering afdoende te mitigeren. Bovendien kan Suriname niet of moeilijk voldoen aan de
verplichtingen die voortvloeien uit de verschillende milieuconventies. De natuurbeschermingswet,
die nog stamt uit 1954, is dus dringend aan vernieuwing toe. Op verzoek van het Ministerie van
Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) ondersteunen Conservation International Suriname
en WWF Guianas daarom de transformatie van de huidige Natuurbeschermingswet naar een
Wet Duurzaam Natuurbeheer.

Opening 'Project onze natuur op 1'
Opening ‘Project onze natuur op 1’

Natuur raakt alle groepen in de samenleving. Groepen die allen hun eigen kennis en expertise hebben
opgebouwd. In een multi-stakeholder proces zal deze kennis gebundeld worden om te komen tot
vernieuwde wetgeving binnen het “Project Onze Natuur op 1”. Middels workshops en themameetings
zullen de verschillende gaps in de huidige wetgeving geadresseerd worden, waarna er suggesties
gedaan zullen worden voor vernieuwde wetsartikelen. Tevens zal het Ministerie van RGB een
adviesgroep voorzitten die het proces ondersteunt met haar bestaande kennis en ervaring.
De eindproducten van dit proces, vernieuwde natuurwetgeving, zullen aan De Nationale Assemblee
worden aangeboden. De focus is om door gezamenlijke inspanning Suriname haar voorhoederol qua
visie over natuurbeheer ultimo december 2018 weer terug te geven. Een positie die past bij Suriname
als groenste land van de wereld.

Voor meer informatie verwijzen we naar de site van Conservation International Suriname.
Plaats uw reactie

avatar
1000
  Subscribe  
Meldingen: