Johan George Spalburg


Johan George Spalburg (20 juli 1866 – 5 december 1917) was een Surinaams onderwijzer in dienst van de Evangelische Broedergemeente.

Eene Vrucht der Zending of “De Centraalschool” (1898)
Taal: Nederlands
Schets van de Marowijne en hare bewoners (1899)
Taal: Nederlands
Tijdtafel der Evangelische Broeder-Gemeente in Suriname (1900)
Taal: Nederlands
De Evangelische Broedergemeente in Suriname, Souvenir (1911)
Taal: Nederlands
Bruine Mina de koto-missi (1913)
Taal: Nederlands