David Nassy

David de Isac Cohen Nassy (?-2-1747 – 23-3-1806) was een van de toonaangevende figuren in het culturele leven van Suriname in de tweede helft van de 18de eeuw.
David Nassy werd geboren in Suriname, door zijn vader opgeleid in het notariaat en vervulde de secretariële functie van adjutante-gabay bij de joods-Sefardische gemeenschap Beracha ve Shalom (Zegen en Vrede) te Jodensavanne. Hij was weinig succesvol als koffieplanter, volgde zijn vader op als jurator (gezworene) van de Joodse gemeenschap, maar vluchtte in 1776 voor zijn schuldeisers naar Jodensavanne.
Nassy schreef het eerste prozastuk in de Letterkundige Uitspanningen van het genootschap De Surinaamsche Lettervrinden. In 1788 voltooide hij het belangrijke geschiedwerk “Essai historique sur la colonie de Surinam” (1789) waarvan S.H. Brandon, M.P. de Leon, S.J.V. de la Parra en J. de la Parra de mede-auteurs waren en waarvan in 1791 de Nederlandse vertaling verscheen als “Geschiedenis der kolonie van Surinam”.
(Mede gebaseerd op Wikipedia)

Geschiedenis der kolonie van Surinam (1791)
Verscheen in 1789 als: “Essai historique sur la colonie de Surinam”
Taal: Nederlands, Frans