René de Rooy


René André de Rooy (01-10-1917 – 17-10-1974) was een Surinaams/Antilliaans schrijver en dichter. Hij schreef ook onder de namen Marcel de Bruin, Andrés Grimard en (samen met anderen) Julio Perrenal.

Verworpen vaderland (1979)
Postuum verschenen.
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Francisco en de zwaluw (1997)
Postuum verschenen.
Taal: Nederlands