Paul François Roos


Paul François Roos (6 maart 1751 – 1 november 1805) was een Nederlands planter en dichter, werkzaam in Suriname.

Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy (1783)
(drie delen; verschenen tussen 1783 en 1789)
Taal: Nederlands
Redevoering over de oorzaken van ‘t verval en middelen tot herstel der volksplanting van Suriname (1784)
Taal: Nederlands