Ellen Neslo

Ellen Brigitte Aurelia Neslo, onderzoeker aan de universiteit van Utrecht, is op 25 november 2016 gepromoveerd op een onderzoek over de elitevorming van de vrije niet-blanke bevolking van Paramaribo in Suriname tussen 1800 en het einde van de slavernij in 1863. Onder vrije niet-blanken wordt verstaan de vrijgemaakte slaven en hun afstammelingen. Mr. Ellen Neslo is sinds 1999 werkzaam bij de Universiteit Utrecht. Het promotieonderzoek werd begeleid door em. prof. dr. Dirk Kruijt en dr. Wim Hoogbergen. Het proefschrift is ook uitgegeven en daarmee beschikbaar voor een breed publiek.

Een ongekende elite (2016)
Proefschrift: “De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863”
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen