Albert Helman


Albert Helman, pseudoniem van Lodewijk (Lou) Alphonsus Maria Lichtveld, was een veelzijdig man en was o.a. actief als schrijver, politicus en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lou Lichtveld was afkomstig uit de gekleurde elite van Suriname en was gedeeltelijk van Indiaanse afkomst. Hij woonde in veel landen, zoals Suriname, Spanje en Nederland. Een deel van zijn boeken heeft de historie van Suriname als onderwerp. Hij werd bekend door zijn debuutroman “Zuid-zuidwest” en het boek “De stille plantage”.

De glorende dag (onder de naam: Lodewijk Lichtveld) (1923)
Taal: Nederlands
Zuid-zuidwest (1926)
Taal: Nederlands
Van pij en burnous (1927)
Taal: Nederlands
Mijn aap schreit (1928)
Taal: Nederlands
Voorjaarsmode (1928)
Taal: Nederlands
Hart zonder land (1929)
Taal: Nederlands
Serenitas (1930)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
De stille plantage (1931)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Overwintering. Spel in drie bedrijven (1931)
Taal: Nederlands
Wij en de literatuur (1931)
Taal: Nederlands
De geluidsfilm (1931)
Taal: Nederlands
Het euvel Gods (1932)
Taal: Nederlands
Waarom niet (1933)
Taal: Nederlands
Orkaan bij nacht (1934)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
De dolle dictator (1935)
Taal: Nederlands
Aansluiting gemist (1936)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Ratten (1936)
Taal: Nederlands
‘s Mensen heen- en terugweg (1937)
Taal: Nederlands
De sfinx van Spanje (1937)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Het vergeten gezicht (1939)
Taal: Nederlands
Millioenen-leed. De tragedie der Joodse vluchtelingen (1940)
Taal: Nederlands
De rancho der X mysteries (1941)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Put der Zuchten, oude en nieuwe Spaanse dichtkunst (1941)
Taal: Nederlands
Leef duizend levens. Inleiding tot het lezen van romans (onder de naam: Lou Lichtveld) (1941)
Taal: Nederlands
De dierenriem (1942)
Taal: Nederlands
Sebastiaan (1944)
Taal: Nederlands
Te geef (1944)
Taal: Nederlands
Suriname aan de tweesprong (onder de naam: Lou Lichtveld) (1945)
Taal: Nederlands
Ontsporing (1945)
Taal: Nederlands
Gerrit-Jan van der Veen. Een doodgewone held (1946)
Taal: Nederlands
Teutonenspiegel. Een les in literatuur-geschiedenis (1946)
Taal: Nederlands
Kleine Kosmologie (1947)
Taal: Nederlands
Omnibus (1947)
Taal: Nederlands
Afdaling in de vulkaan (1949)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
De eeuwige koppelaarster (1949)
Taal: Nederlands
De laaiende stilte (1952)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
De medeminnaars (1953)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Mijn aap lacht (1953)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Spokendans (1954)
Taal: Nederlands
Rondom een Westindisch passiespel (1956)
Taal: Nederlands
Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden (1958)
Taal: Nederlands
Zaken, zending en bezinning (1968)
Taal: Nederlands
Elf facetten van culturele interactie in Suriname (1976)
Taal: Nederlands
De levensgeschiedenis van Gerrit-Jan van der Veen 1902-1944 (1977)
Taal: Nederlands
Facetten van de Surinaamse samenleving (1977)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Cultureel mozaïek van Suriname (1977)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Verzamelde gedichten (1979)
Taal: Nederlands
Het eind van de kaart (1980)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Vriend Pieter. Het levensavontuur van Pieter van der Meer de Walcheren (biografie) (1980)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Semi-finale, verzen (1982)
Taal: Nederlands
Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden (1982)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Gebed voor de ezels en andere gedichten (1982)
Taal: Nederlands
Oroenoko (Vertaling van Aphra Behn) (1983)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Waar is Vrijdag gebleven? (1983)
Taal: Nederlands
De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana’s (1983)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Uit en thuis. Over reizen en hun gevolgen (1984)
Taal: Nederlands
Hoofden van de Oayapok! (1984)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Wederkerige portretten. Een alternatieve autobiografie (1985)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Het vlas en de beuk. Een ware fabel (1986)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Zusters van liefde (1988)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Verdwenen wereld. Verhalen en schetsen uit Suriname (1990)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Mexico zingt. Een bloemlezing uit de Mexicaanse lyriek sinds de 15de eeuw (1992)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Peis noch vree (1993)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
De G.G. van Tellus (1994)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Adyosi / Afscheid (1994)
Taal: Nederlands, Sranantongo | Meer info / Bestellen
Zomaar wat kinderen (1994)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Kroniek van Eldorado I. Folteraars over en weer (1995)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Kroniek van Eldorado II. Gefolterden zonder verweer (1995)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen
Amor ontdekt Aruba (1999)
Taal: Nederlands | Meer info / Bestellen