P.M. Legêne

Peter Martin Legêne (1885-1954) was een zendeling in Suriname van de Evangelische Broedergemeente (EBG).

Schetsen uit het leven in het kinderhuis te Alkmaar in Suriname (1922)
Taal: Nederlands
Kinderleed in de kleine boshut (1930)
Taal: Nederlands
Van boschnegers en roodhuiden (1932)
Taal: Nederlands
Lief en leed met onze kleinen (1933)
Verhalen over het zendingswerk onder Brits-Indische kinderen in Suriname
Taal: Nederlands
Tani, het godenkind (1942)
Taal: Nederlands
Doffie; de grootste rakker van Paramaribo; uit het dagboek van “Moeder S.” (1946)
Taal: Nederlands
Van strijd en overwinning in Suriname (1948)
Taal: Nederlands
Suriname, land mijner dromen! (1950)
Taal: Nederlands
Kinderen van het oerwoud (1952)
Taal: Nederlands