Christina van Gogh


Christina van Gogh (19e eeuw) was een Nederlandse onderwijzeres en schrijfster die jarenlang in Suriname verbleef.

Vertellingen van een Surinaamschen vogel (1864)
Taal: Nederlands